+90 312 4345027 / +90 312 4345028

yenilik@yenilikosgb.com

iş hukuku 3

2015 Yılı Kıdem Tazminatı Tavan Hesaplaması

      1475 Sayılı İş Kanunun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.kıdem-tazmınatı

       12.9.1980 – 31.12 1982 döneminde ise 2320 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince kıdem tazminatı yıllık miktarı 30 günlük asgari ücretin 7.5 katından fazla olamamaktaydı.

    Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:

 

1 – Aylık Gösterge X Aylık Katsayısı

 

2 – Ek Gösterge X Aylık Katsayısı

 

3 – Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayısı

 

4 – Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı

 

5 – En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar

 

Not: 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun değişik Ek 70inci maddesinin birinci fıkrasının b bendinde belirtilmiş bulunan ve her devlet memurunun almakta olduğu ek göstergesine göre farklılık gösteren bu uygulamaya göre; Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlara % 240, ek göstergesi 7600 (dahil) – 8400 (hariç) arasında olanlara % 200, ek göstergesi 6400 (dahil) – 7600 (hariç) arasında olanlara %180, ek göstergesi 4800 (dahil) – 6400 (hariç) arasında olanlara % 150, ek göstergesi 3600 (dahil) – 4800 (hariç) arasında olanlara % 130, ek göstergesi 2200 (Dahil) – 3600 (Hariç) arasında olanlara % 70, diğerlerine % 40 oranı uygulanacaktır. Bu itibarla en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;

01.01.2015 tarihi itibarıyla Başbakanlık Müsteşarının:
1 – Aylık Göstergesi: 1500 Aylık Katsayısı: 0,079308
1500 x 0,079308 = 118,962
2- Ek Göstergesi: 8000 Aylık Katsayısı : 0,079308
8000 x 0,079308 = 634,464
3- Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi: 500         Aylık Katsayısı: 0,079308
500 x 0,079308 = 39,654
4- Taban Aylığı Göstergesi: 1000    Taban Aylık Katsayısı: 1.241,44
1000 x 1.241,44 = 1.241,440
5- (Aylık Gösterge +Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı X 2 (% 200)
1500 + 8000 = 9500
9500 x 0,079308 = 753,426
753,426 x 2 (%200) = 1.506,852
= 118,962 +634,464         +39,654   +1.241,440  +1.506,852
 
=  3.541,37 TL. 

Bu durumda 1.1.2015 – 30.06.2015 Tarihleri arasında Kıdem tazminatı tavanı 3.541.37 TL      olarak uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunulur. 05.01.2015

 

Hakan Şahin
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iş güvenliği, Ankara iş güvenliği, Ankara osgb, İş güvenliği danışmanlığı, Periyodik test ve kontroller, İç ortam ölçümleri, Mobil sağlık hizmetleriiş sağlığı ve güvenliği