+90 312 4345027 / +90 312 4345028

yenilik@yenilikosgb.com

Acil Durum Eylem Planlanması Nedir ?

Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi durumlarda işyeri bireylerinin alması gereken tedbirler zincirinin neler olmasının anlatılması, planlanması ve ilgili tatbikatların yapılmasına “Acil Durum Eylem Planı” diyoruz.

Acil Durum Eylem Planı
Acil Durum Eylem Planı

Bu gibi durumlarda trajik ve bir o kadarda ders alınması gereken olaylar olur. Acil eylem planlamaları firmalarda yaşanabilecek olası risklere karşı iş yerindeki bireyleri hazırlıklı tutma amacını güden bir dizi planı, iş bölümünü ve tatbikatları içerir. Afet ve acil durum yönetiminin dört aşamasına ( hazırlık, zarar azaltma, müdahale, iyileştirme) uygun olarak kurduğumuz Acil Durum Yönetim Sistemi, esnek planlama anlayışı ile hazırladığımız planlar, kontrol listeleri,  formlar, talimatlardan ve senaryolardan oluşan yapı ile kurumsal çözümlerin tercihiyiz.

Yenilik OSGB Ankara olarak işletmelerin acil durum planlamalarını, yangın söndürme, ilk yardım ve tahliye tatbikatlarını gerçekleştiriyoruz. Yanıcı-patlayıcı maddelerin kullanıldığı işyerlerinde patlamadan korunma dökümanları ve talimatları hazırlayarak işletmede alınması gerekli tedbirleri planlıyoruz.

Bir yangın, deprem yada diğer beklenmedik acil felaket durumunda saniyelerin ve en küçük kritik bilginin servet değerinde olduğunu biliyoruz. Yapılan bu uygulamalar sayesinde hem işletmenin acil durumlar karşısındaki ‘refleks’ süre ve biçimlerini geliştirmeyi, hem de çalışan ve yöneticilerin bilinç düzeylerini artırmayı hedefliyoruz.

Acil durum planı eğitim ve tatbikatlarından elde ettiğimiz sonuçları, risk analizi çalışmaları içerisinde değerlendirerek gerekli tüm araç-gereç-teçhizat eksiklerinin giderilmesini sağlıyoruz.

Bu planda;

 • Acil durum planı genel esasları,
 • Acil durum organizasyonu ve görevi,
 • Acil durum ekipleri ve görevleri,
 • Haberleşme ve iletişim sistemi ve planı,
 • Acil durum prosedürleri,
 • Gerekli araç, gereç ve malzemeler,
 • Acil durum iletişim listesi
 • Acil durum kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliği,
 • Acil durum senaryoları ve tatbikat planlaması
 • Medya ile ilişkiler ve kamuoyu baskısı vb. hususların belirtildiği bir plandır.

Acil Durum Eylem Planının yapmamanın ne kadar cezası var? 

 1. İşyeri tehlike sınıfı ne olursa olsun
 2. İşyerinde 50’den az ya da çok çalışan olsun ya da olmasın
 3. Tüm işletmelerin
 4. Acil eylem planı yaptırılması için bir süre veya kademeli geçiş söz konusu olmadığından,

Kanunun 11 inci maddesi gereğince, 01.01.2013 tarihi itibariyle, iş sağlığı ve güvenliği yönünden işveren acil eylem planı yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Yükümlülük tüm işverenler için 01.01.2013 tarihi itibariyle başlamıştır. Aksi halde  aynı yasanın 26. maddesinin, 1. fıkrasının d) bendine göre: 11. ve 12. maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için 1000 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarın ödenmesine hükmeder.

iş güvenliği ankara