+90 312 4345027 / +90 312 4345028

yenilik@yenilikosgb.com

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı

 Yenilik OSGB bünyesinde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan emekli sosyal İş müfettişleri firmanızda iş güvenliği uzmanlarımızla birlikte yapacağı denetimler sonucunda firmanız ile ilgili Raporlama İşlemlerini gerçekleştirmektedirler.

 • İş hukuku uzmanlarımız tarafından yapılacak çalışmalar sonucunda İşe İade, İşçi alacağı, iş akdinin haklı ve geçerli fesih koşulları süreçlerine teknik destek verilmesi sağlanacaktır.
 • İş güvenliği uzmanlarımız tarafından yapılacak incelemeler sonucunda iş müfettişlerimiz ile hazırlıyacakları iş güvenliği kaza araştırma raporları sonrasında iş kazası tespit çalışmaları yapılacaktırç
 • İş güvenliği uzmanları ile iş hukuku uzmanları raporları sonrasında gerektiğinde bilirkişi raporlarına itiraz sürecine teknik destek verilmesine danışmanlık yapılması,
 • İş güvenliği uzmanlarımızın ve iş hukuku uzmanlarımız tarafından yapılacak çalışmalarla iş kazalarından doğan tazminat ve rucuen alacak vb tazminat süreçlerde teknik destek,
 • İş güvenliği uzmanlarımız ve iş hukuku ankara uzmanlarımız tarafından Her ay yapılacak denetim çalışmaları sonucunda,İşletme Kayıtlarının Ve Prosedürlerinin 4857 Sayılı İş Kanunu Ve İlgili mevzuat uyarınca incelenmesi, sonuçların rapor haline getirilerek yönetime sunulması
 • İş güvenliği uzmanlarımız ile iş hukuku uzmanlarımız tarafından Personel Özlük Dosyalarının İncelenmesi

Sözleşmelerin İncelenmesi Ve Düzenlenmesi

 • İş hukuku uzmanlarımız ile iş güvenliği uzmanlarımız tarafından Hizmet Sözleşmelerinin Düzenlenmesi
 • Firmalarınız ile Alt İşveren ve Tedarikçi Sözleşmelerinin Düzenlenmesi iş güvenliği yönünden incelenmesinin yapılması
 • İşletmelerin İhtiyaçlarına uygun Tip Sözleşmelerin Hazırlanmasına iş güvenliği uzmanları ve iş hukuku uzmanları ile teknik destek verilmesi

 

Danışmanlık Ve Eğitim

 • İşe Alma ve İşten çıkarma sürecinde iş hukuku uzmanları tarafından Danışmanlık Desteği,
 • İş hukuku uzmanları tarafından Fesih bildirimlerinin ve İbranemelerin Düzenlenmesi,
 • Haklı,Haksız geçerli fesih usullerinin düzenlenmesi,
 • İşverenlerin, iş güvencesi, işçinin sadakat borcu,işverenin işçiyi gözetme borcu başta olmak üzere karşılıklı hak ve yükümlülükler bakımından aydınlatılması,
 • Meydana gelebilecek iş kazalarında iş güvenliği uzmanları ile ortak yapılacak çalışmalar ile işverenin yönlendirilmesi, bilirkişi raporlarının iş güvenliği uzmaları ve iş hukuku uzmanları tarafından teknik olarak incelenmesi
 • ÇSGB teftişlerine İşyerinin iş güvenliği uzmanları tarfafından hazırlanması, ÇSGB müfettişlerince yapılacak iş güvenliği teftişlerine iş güvenliği uzmanlar ile nezaret etmek ve teftiş sonrası iş güvenliği uzmanları ve iş hukuku uzmanları tarafından teknik destek,
 • İdari para cezalarına itiraz sürecine destek,
 • Yönetici ve çalışanların yasal hak ve yükümlülükleri konusunda eğitilmesi,
 • YENİLİK OSGB Şirketi İş hukuku uzmanları ve iş güvenliği uzmanları tarafından Telefon,mail,Faks,vb yolu ile sınırsız destek verilmesi.