+90 312 4345027 / +90 312 4345028

yenilik@yenilikosgb.com

İş Güvenliği İç Ortam Ölçümleri

Yenilik Ortak Sağlık Güvenlik birimi  bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuat şartları kapsamında, gürültü ölçümü, dozimetrik gürültü ölçümü, aydınlatma ölçümü, termal konfor ölçümü, gaz ölçümü, titreşim ölçümü, toz ölçümü,  analizlerinin son teknolojik ölçüm cihazları ile yapılması, müşterilere en kısa sürede raporlanması ve bu raporların sonuçlarının ulusal veya uluslararası mevzuatlara göre değerlendirilmesi yapıldıktan sonra hazırlanan raporların müşterilerimize sunulması.

Yenilik Ortak Sağlık Birimimizin bünyesinde mevcut laboratuvarımız Müşterilerimizin İş güvenliği İç Ortam ölçüm ihtiyaçlarının tamamını, çalışan kadromuzda ki konusunda deneyimli sertifikalı uzmanlar ile karşılayabilecek kapasiteye sahiptir. Yenilik Ortak Sağlık Güvenlik birimimizin bünyesindeki laboratuvarımızda yapılan iş güvenliği İç ortam ölçüm sonuçları, gizlilik, tarafsızlık, güvenilirlik ilkeleri ve ülkemizde ki yasal şartlara uygun olarak saklanmakla yükümlüdür.

iç güvenliği iç ortam ölçüm hizmeti
iç ortam ölçümleri
İç ortam ölçümleri ve kontroller

İş sağlığı ve güvenliği ölçüm hizmetleri kapsamında verilen diğer hizmetler aşağıdaki gibidir.

Elektrik ve Topraklama Ölçümleri

Kontrol Periyodu:
1) Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 yıl,

2) Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 yıl,

3) Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:
i) Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi: 1 yıl,
ii) Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 yıl,

4) Sabit olmayan tesisler için:
i) Sabit işletme elemanları için: 1 yıl,
ii) Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 ay.

5) Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları bir yılı aşamaz.

Yapılan Test ve Muayene Adı:
Makine Bazlı Topraklama Kontrolü,
Paratoner Topraklama Kontrolü