+90 312 4345027 / +90 312 4345028

yenilik@yenilikosgb.com

Acil Durum Planlanması Çalışmaların Yapılması

YENİLİK OSGB olarak; İşyerlerinizde yapacağımız acil durum plan çalışmaları ile işyerlerinizi olası acil durumlara karşı önceden gerekli tedbirleri almalarına yardımcı olmaktır.

Acil durum çalışmalarımız içersin de acil durum planlarının hazırlanması, acil durum ekiplerinin oluşturulması, senaryolu acil durum tatbikatlarının yapılması ve raporlanması çalışmalarını içermektedir.