+90 312 4345027 / +90 312 4345028

yenilik@yenilikosgb.com

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLENDİRİLMESİ

YENİLİK OSGB Ankara merkezli firmamız işverenlerin İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre; iş yeri hekimlerinin görevlerini yerine getirmelerinde onlara yardımcı olacak sağlık personeli belgesine sahip diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğüne yerine getirmelerinde gerekli her türlü desteği vermektedir.

 

Diğer Sağlık Personeli Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

 

Diğer sağlık personeli süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri” adlı 19. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre Ankara da hizmet veren  YENİLİK OSGB firmamız müşterilerine aşağıda belirtilen sürelerde OSGB hizmeti vermektedir

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.

b) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

diğer sağlık personeli bulundurmak zorundadır.