+90 312 4345027 / +90 312 4345028

yenilik@yenilikosgb.com

İŞ YERİ HEKİMİ GÖREVLENDİRİLMESİ

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre;

YENİLİK OSGB Ankara merkezli firmamızda sizlere İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğinde iş yeri hekimi ile ilgili yükümlülüklerinizi yerine getirmenizde sizlere destek olabilmekteyiz.

YENİLİK OSGB Ankara merkezli firmamızda ulusal ve uluslararası firmalara istenildiğinde bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan İngilizce bilen, İş Yeri Hekimi kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, görevlendirmekle yükümlüdür.

 

İşyeri Hekimi Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

 

İşyeri Hekimi süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri” adlı 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre Ankara da hizmet veren  YENİLİK OSGB firmamız müşterilerine aşağıda belirtilen sürelerde OSGB hizmeti vermektedir.

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika,
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika,
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika

işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.