+90 312 4345027 / +90 312 4345028

yenilik@yenilikosgb.com

Eğitim Hizmetlerimiz

İş Sağlığı ve Güvenliği Firmalarından Teklif Almadan Önce Dikkat Edilecek Noktalar

30.06.2012 tarihinde çıkartılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle İSG çalışmalarını yapacak tüzel kişilikli firmaların iş sağlığı ve güvenliği Ankara’dan sorumlu Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetki almaları gerekmiştir.iş sağlığı ve güvenliği
01.01.2015 Tarihi itibari ile yaklaşık olarak İş Sağlığı Ve Güvenliği Ankara firmalarının toplam sayısı 900’e yaklaşmaktadır.
İş sağlığı ve güvenliği firmalarının bir çoğu yukarıda belirttiğimiz 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu ve o kanun yönetmeliklerin de belirtilen OSGB açma koşullarını sağlamak kaydıyla bir işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli ile açılmış firmalardır.
Ankara da iş sağlığı ve güvenliği firmaları hızlı bir şekilde artmıştır. Hızlı bir şekilde açılan bu firmalar Ankara iş güvenliği konusunda yeterli sayıda iş güvenliği firmalarının iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri olmadığından dolayı da verimli çalıştıkları söylenemez. Ankara da İş Sağlığı ve Güvenliği firmaları hizmet verdikleri birçok firmaya düzenli olarak iş güvenliği denetimlerini, risk analizi çalışmalarını, acil durum planları, iş güvenliği eğitimleri OSGB firmaları tarafından yapılmamaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği firmalarından hizmet alacak firmalar aşağıdaki konulara dikkat etmelidirler.
1- OSGB firması çalışma bakanlığından yetki almış mıdır?
2- OSGB firması bir ay içersin de iş güvenliği uzmanı ne kadar süre firmanız da olacaktır?
3- OSGB firması bir ay içersin de iş yeri hekimi ne kadar süre firmanızda olacaktır?
4- OSGB firması bir yıllık çalışma programın da neler yapacağını bir plan dahilinde sizlere sunuyorlar mı?
5- OSGB firması yapacağı denetimler sonrasında firmanızda bulunan kaldırma araçlarının periyodik kontrollerini kendisi yapabilecek durumda mıdır?
6- OSGB Firması yapacağı denetimler sonrasında firmanızda bulunan Basınçlı kapların periyodik kontrollerini kendisi yapabilecek durumda mıdır?
7- OSGB firması sizlere yapacağı denetimler sonrasın da sizlere denetim raporları hazırlıyorlar mı?

İş Sağlığı ve Güvenliği Ankara firmalarından hizmet almak isteyen firmalar yukarıda belirtilen konular üzerinde hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.

E. Furkan ŞAHİN
Genel MÜDÜR

Bizden teklif almak için tıklayınız…