+90 312 4345027 / +90 312 4345028

yenilik@yenilikosgb.com

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Değişikliği Tasarısı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Değişikliği Tasarısın da, iş güvenliği uzmanı tarafından işverene bildirilen eksiklikler hayati tehlike arz etmesi ve işveren bu bildirilen eksikliklerle ilgili gerekli tedbirleri almadığı halinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tarafından bakanlığın yetkili birimine bildirilir.

TBMM Kanun Değişikliği Tasarısı Görüşmesi
TBMM Kanun Değişikliği Tasarısı Görüşmesi

Hayati tehlike arz eden durumlar iş güvenliği uzmanları tarafından bildirilmediği durumlarda yetki belgeleri 3 ay askıya alınır.

Ölümlü iş kazası meydana gelen iş yerlerin de yargı tarafından suçlu bulunan iş verenler 2 yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan men edilir.

Çalışanlarına standartlarına uygun CE belgeli kişisel koruyucu kullandırmayan işverene belirlenen miktarlarda ceza kesilir.

Kanun tasarısı ayrıntısı için tıklayınız