• +90 312 434 50 27
Risk Analizi Eğitimi
Detaylı Analiz

Risk Analizi Eğitimi

Risk analizi işletmelerin tasarım ve kuruluş aşamasından itibaren işletmede meydana gelebilecek kazaların sebepleri olan potansiyel tehlikelerin belirlenmesi ve analiz edilmesi, alınacak risk kontrollerinin belirlenmesi ve belirlenen kontrollerin sürekli olarak güncel tutulmasını sağlayan işletmelerde oluşacak kazaları en alt seviyelere indiren bir dokümanıdır.

Bilimsel olarak kabul edilen risk analizi metodolojileri aşağıdaki gibidir.

*Hata Ağacı Analizi Metodolojisi- FTA

*İş Güvenliği analizi – JSA

*Neden – Sonuç Analizi

*Olası Hata Türleri ve Etki Analizi Metodolojisi – FMEA/FMECA

*Risk Değerlendirme Karar Matris Metodolojisi

*Başlangıç Tehlike analizi -PHA
*Olay Ağacı Analizi – ETA
*Çeklist Kullanılarak Birincil Risk Analizi
*Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Metodolojisi – HAZOP

11-  RİSK ANALİZİ KİMLER TARAFINDAN YAPILIR?

Risk analizi çalışmaları aşağıdaki ekipler tarafından yapılabilmektedir.

1.    İşveren veya işveren vekili.

2.    İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

3.    İşyerindeki çalışan temsilcileri.

4.    İşyerindeki destek elemanları.

5.    İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

Riskler:

a) Mekanik Riskler

-Ezilme
-Kesme veya bölme
-Makaslama
-Takılma
-Kapma veya yakalanma
-Darbe (Şok)
-Delme veya saplanma
-Sürtünme veya aşınma
-Yüksek basınçlı sıvıların kişilere fışkırma
-Makine parçalarının veya iş parçalarının sebep olduğu mekanik riskler…

b) Diğer Riskler

-Elektrik (Statik Elektrik dahil)
-Termik (düşük, yüksek)
-Gürültünün meydana getirdiği..
-Titreşimin sebep olduğu..
-Radyasyonun sebep olduğu ( İyonlaştırıcı ışın yayılması, İyonlaştırıcı olmayan, mikro dalga ışınları, Mor ötesi ve lazer ışınları vb.)
-Malzeme ve cisimlerin sebep 

Tümünü Görüntüle