+90 312 4345027 / +90 312 4345028

yenilik@yenilikosgb.com

Periyodik test ve kontroller

Basınçlı Kapların Periyodik Test ve Kontrolleri

Yenilik ortak sağlık güvenlik birimimiz bünyesindeki yetkin(Makine Mühendisleri odasına kayıtlı) makine mühendisleri tarafından İş yerlerinizde kullanılan Basınçlı kapların periyodik test ve Kontrolleri, ulusal standartlara ve mevzuatın istediği yasal periyotlar dahilinde bu hizmetleri siz değerli müşterilerimize periyodik kontrol ve test rapor formlarını hazırlayarak ve onaylayarak ilginize sunmaktayız.

İş yerlerinizde kullanılan iş ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri yasal mevzuat ve standartlarda belirlenmemiş ise imalatçının ve iş güvenliği uzmanlarının belirlediği sürelerde iş ekipmanlarınızın, basınçlı kapların periyodik kontrolü mühendislik birimimiz tarafından yapılacaktır.

Periyodik kontrolleri yapılacak iş ekipmanlarının kontrol süresi mevzuatta belirtilen süreleri aşmaması şartı ile yapılacak risk analizleri sonrasında ,iş güveliği denetimleri sonrasında yıl içersin de birkaç kez makine mühendisleri tarafından iş ekipmanları kontrol edilerek periyodik kontrol formlarının makine mühendisleri tarafından hazırlanması iş ekipmanlarının daha güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır.

iş güvenliği, Ankara iş güvenliği, Ankara osgb, İş güvenliği danışmanlığı, Periyodik test ve kontroller, İç ortam ölçümleri, Mobil sağlık hizmetleri