• +90 312 434 50 27

Diğer Sağlık Personeli Çalışma Süreleri Nasıl H

20 Temmuz 2013 tarihin de Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in 12.maddesine göre diğer sağlık personeli çalışma süreleri iş yerlerinin tehlike sınıflarına göre  aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.

b) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

Diğer sağlık personeli görevlendirmek zorundadır.

Tümünü Görüntüle