• +90 312 434 50 27

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süreleri Nasıl He

a) 10’dan az çalışanı olan işyerlerinde,

29 Haziran 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili tarafından yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliğe göre;

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilenler hariç olmak üzere yürütebilir. İşveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için çalışan başına aylık en az 10 dakika ayırmak zorundadır.

29 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğinin 12.maddesine göre iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri iş yerlerinin tehlike sınıflarına göre aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.

b) 10’dan fazla çalışanı olan işyerlerinde,

1.    Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika,

2.    Tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 20 dakika,

3.    Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 40 dakika,

iş güvenliği uzmanı görevlendirmek zorundadır.

Tümünü Görüntüle