• +90 312 434 50 27

RİSK ANALİZİ NEDİR?

Risk analizi işletmelerin tasarım ve kuruluş aşamasından itibaren işletmede meydana gelebilecek kazaların sebepleri olan potansiyel tehlikelerin belirlenmesi ve analiz edilmesi, alınacak risk kontrollerinin belirlenmesi ve belirlenen kontrollerin sürekli olarak güncel tutulmasını sağlayan işletmelerde oluşacak kazaları en alt seviyelere indiren bir dokümanıdır.

Bilimsel olarak kabul edilen risk analizi metodolojileri aşağıdaki gibidir.

*Hata Ağacı Analizi Metodolojisi- FTA

*İş Güvenliği analizi – JSA

*Neden – Sonuç Analizi

*Olası Hata Türleri ve Etki Analizi Metodolojisi – FMEA/FMECA

*Risk Değerlendirme Karar Matris Metodolojisi

*Başlangıç Tehlike analizi -PHA
*Olay Ağacı Analizi – ETA
*Çeklist Kullanılarak Birincil Risk Analizi
*Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Metodolojisi – HAZOP

Tümünü Görüntüle