• +90 312 434 50 27

İş Yeri Hekimi Görevlendirmesi

İşyeri Hekimi Görevlendirilmesi

YENİLİK OSGB olarak; İş yeri hekimliğinde uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

Gerek yurt içinde çalışacak gerekse de yurt dışında çalışacak kişilere işe giriş ve periyodik sağlık muayene ve tetkikleri sağlık merkezlerimizde yürütülmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü; çalışan sağlığı ve güvenliğini “ Çalışanların fiziki, ruhsal ve sosyal durumlarının en üst düzeye taşınması,  sağlıklarına gelebilecek zararların önlenmesi için koruma yöntemlerinin uygulanması, kişinin işine ve işin kişiye uygunluğu” olarak tanımlamaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre;

İşveren, iş yerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlüdür.

Bizler de Yenilik OSGB olarak iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi, bu tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların izlenmesi işlerini yürütmek üzere “İş yeri Hekimi Görevlendirilmesi“ ile gerektiğinde “diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi  hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz.