• +90 312 434 50 27

Periyodik Test ve Kontroller

Basınçlı Kapların Periyodik Test ve Kontrolleri

Yenilik ortak sağlık güvenlik birimimiz bünyesindeki yetkin(Makine Mühendisleri odasına kayıtlı) makine mühendisleri tarafından İş yerlerinizde kullanılan Basınçlı kapların periyodik test ve Kontrolleri, ulusal standartlara ve mevzuatın istediği yasal periyotlar dahilinde bu hizmetleri siz değerli müşterilerimize periyodik kontrol ve test rapor formlarını hazırlayarak ve onaylayarak ilginize sunmaktayız.

İş yerlerinizde kullanılan iş ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri yasal mevzuat ve standartlarda belirlenmemiş ise imalatçının ve iş güvenliği uzmanlarının belirlediği sürelerde iş ekipmanlarınızın, basınçlı kapların periyodik kontrolü mühendislik birimimiz tarafından yapılacaktır.

Periyodik kontrolleri yapılacak iş ekipmanlarının kontrol süresi mevzuatta belirtilen süreleri aşmaması şartı ile yapılacak risk analizleri sonrasında ,iş güveliği denetimleri sonrasında yıl içersin de birkaç kez makine mühendisleri tarafından iş ekipmanları kontrol edilerek periyodik kontrol formlarının makine mühendisleri tarafından hazırlanması iş ekipmanlarının daha güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır.

Kaldırma Araçları Periyodik Test Ve Kontrolleri


Yenilik ortak sağlık güvenlik birimimiz bünyesindeki yetkin(Makine Mühendisleri odasına kayıtlı) makine mühendisleri tarafından İş yerlerinizde kullanılan kaldırma araçlarının periyodik test ve Kontrolleri, ulusal standartlara ve mevzuatın istediği yasal periyotlar dâhilinde bu hizmetleri siz değerli müşterilerimize periyodik kontrol ve test rapor formlarını hazırlayarak ve onaylayarak ilginize sunmaktayız.

İş yerlerinizde kullanılan kaldırma araçlarının periyodik kontrol süreleri yasal mevzuat ve standartlarda belirlenmemiş ise imalatçının ve iş güvenliği uzmanlarının belirlediği sürelerde iş ekipmanlarınızın ve kaldırma araçlarınızın periyodik kontrolü mühendislik birimimiz tarafından yapılacaktır.

Periyodik kontrolleri yapılacak iş ekipmanlarının kontrol süresi mevzuatta belirtilen süreleri aşmaması şartı ile yapılacak risk analizleri sonrasında ,iş güveliği denetimleri sonrasında , çalışma yerlerinin değiştirilmesi halinde yıl içersin de birkaç kez makine mühendisleri tarafından iş ekipmanları kontrol edilerek periyodik kontrol formlarının  makine mühendisleri tarafından hazırlanması kaldırma araçlarının daha güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır.

Aşağıdaki kaldırma araçlarının tamamının periyodik test ve kontrolleri makine mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır;