• +90 312 434 50 27
İskelelerde Güvenli Çalışma Eğitimi
Bir Halat / Bir Hayat

İskelelerde Güvenli Çalışma Eğitimi

skele Güvenliği Eğitimi ve Güvenli İskele Kurulumu Eğitimi;

İskele Güvenliği ve Güvenli İskele Kurma Sökme Eğitiminin Amacı :

Yenilik Osgb olarak İnşaat ve sanayi gibi iskele kullanımı gerektiren sektörlerde, gerek çalışan gerekse iş güvenliği denetleme görevinde olan tüm personele; iskele kurulumu, iskele sökümü ve iskeleler üzerinde güvenli çalışmayı öğretme amacıyla verilen eğitimdir. İskele güvenliği ve Güvenli iskele kurma sökme eğitimin ana hedefi, katılımcıları iskele elemanlarını tanıma, standart iskeleleri ayırt edebilme, iskele kontrol kriterlerini bilme konusunda eğitmek; onlara iş sağlığı ve güvenliğini göz önüne alarak iskele kurma ve sökme beceresi kazandırmaktır.

Güvenli İskele Kurulumu ve İskele Güvenliği Eğitiminin Kapsamı

Alanında görev yapan ve işi gereği iskele kurulumu yapacak veya iskelede çalışmayı denetleyecek personele yönelik özel bir eğitim programdır.İskele kurulması sırasında doğabilecek olan risklerin önlenmesi amacıyla bütün uygulamalar alanına özgü emniyet gereksinimlerine göre düzenlenmiştir. Teorik ve pratik eğitim iç içe verilir. Eğitimin bizzat çalışılacak iş yerinde verilmesi etkinliğini arttırmaktadır. Gerçekleştirilecek teorik ve pratik eğitim sonunda katılımcıların güvenli bir şekilde iskele kurmak ve sökmek, iskelelerde güvenli çalışmak, iskele ve kullanımından kaynaklanan tehlikeler ile ilgili teorik bilgileri kazanması, iskelelerin denetlenmesi, sahada ki örnek çalışmalarla bu bilgilerin pratiğe aktarılması konusunda bilgi ve deneyim kazanması sağlanmaktadır.

İskele Eğitimin Koşulları

İskele kurulumu ve iskele sökümü yapan, iskelede çalışan ve iskeleleri denetme görevi alan bütün çalışanlar bu eğitimi alabilir. Eğitim bizzat iş yerinde ve iş yerinin koşullarına göz önünde bulundurularak verilir. Eğitim 15 yıllık tecrübeye sahip gerçek A sınıfı iş güvenliği uzmanlarımızla, uluslararası yüksekte çalışma sertifikasyon sistemi olan SPRAT/ IRATA ve Dağcılık federasyonu eğitimine sahip eğitmenlerimiz tarafından senkron ize bir şekilde 2 kademeli verilecektir.

Sertifikalandırma

İş Güvenliği uzmanımız ve Sprat / Irata  veya Dağcılık federasyonu eğitimine sahip eğitmenlerimiz gözetiminde yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar; “İskele Güvenliği ve Güvenli İskele Kurulumu Eğitimi” başarı sertifikası ile belgelendirilir.

İskele Güvenliği ve Güvenli İskele Kurulumu Eğitimi İçeriği:

 • İskele ve Yüksekte güvenli çalışmanın yasal dayanakları
 • İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması ile ilgili planların anlaşılması,
 • İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması sırasında güvenlik,
 • Çalışanların veya malzemelerin düşme riskini önleyecek tedbirler,
 • İskelelerde güvenliği olumsuz etkileyebilecek değişen hava koşullarına göre alınacak güvenlik önlemleri,
 • İskelelerin taşıyabileceği yükler,
 • İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek diğer riskler.
 • İskele tipleri ve iskele çeşitleri
 • Sistem tipi iskeleler
 • İskeleyi oluşturan temel parçalar
 • Temel bağlantılar ve ortak parçalar
 • İskelelerin parçalarının ve kullanışlarının tanımlanması
 • İskele parçalarının denetimi ve kullanıma hazırlanması
 • İskele düşme durdurma güvenlik sistemleri
 • Kişisel koruyucu donanımın kullanımının denetimi
 • Çalışılacak iskeleye yönelik risk değerlendirmesi yapılması
 • Yapılmış olan risk değerlendirmesinin kontrol edilmesi
 • İskelenin dengesi
 • Denge için destekleme
 • Denge için bağlama
 • Destekleme için bağlama
 • İskele etiketlemesine ve işaretlemesine dikkat edilmesi
 • İskelenin değişik parçalarına gelen yük ve yük dağılımının özellikleri
 • Bağımsız iskele kurulumu
 • Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar
 • İskeleye girişler ve merdiven
 • İskele üzerinde güvenli çalışma
 • İskele denetimi
 • Kurma ve sökme işlemlerinin iş sağlığı ve güvenliğine uygun yapılması
 • Güvenli kurulum ve sökme uygulaması
 • Kaldırma ve taşıma kılavuzu
Tümünü Görüntüle