• +90 312 434 50 27

Sıkça Sorulan Sorular

Üniversitelerin tıp fakültesinden mezun olan tüm doktorlar çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan eğitim kurumlarından eğitim aldıktan sonra girecekleri iş yeri hekimliği sınavından başarılı olan her doktor iş yeri hekimi olabilir. .. Devamı

Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. .. Devamı

a) 10’dan az çalışanı olan işyerlerinde,29 Haziran 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili tarafından yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliğe göre;MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında .. Devamı

İş güvenliği uzmanı olan kişiler, İş güvenliği uzmanlığı belgelerini belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıl sonunda Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlar tarafından verilecek eğitimler sonrasında yenilemeleri gerekmektedir. .. Devamı

29 Mart 2013 Tarih ve 28602 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ TEBLİĞİ’ ne bakarak iş yerinizin NACE koduna karşılık gelen tehlike sınıfı iş yerinizin tehlike sınıfını belirlemenizde sizlere yardımcı olacaktır .. Devamı

29 Mart 2013 Tarih ve 28602 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ TEBLİĞİ’ ne bakarak iş yerinizin NACE koduna karşılık gelen tehlike sınıfı iş yerinizin tehlike sınıfını belirlemenizde sizlere yardımcı olacaktır .. Devamı

Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinden mezun olan tüm mühendisler, üniversitelerin Fen Edebiyat fakülteleri Fizik,Kimya,Biyoloji bölümlerinden mezun olan, Üniversitelerin teknik eğitim fakültelerinden mezun teknik öğretmenler ve üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunu olan herkes, Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafınd .. Devamı

20 Temmuz 2013 tarihin de Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in 12.maddesine göre iş yeri hekiminin çalışma süreleri iş yerlerinin tehlike sınıflarına göre  aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.·         Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ay .. Devamı

20 Temmuz 2013 tarihin de Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in 12.maddesine göre diğer sağlık personeli çalışma süreleri iş yerlerinin tehlike sınıflarına göre  aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan .. Devamı

Risk analizi işletmelerin tasarım ve kuruluş aşamasından itibaren işletmede meydana gelebilecek kazaların sebepleri olan potansiyel tehlikelerin belirlenmesi ve analiz edilmesi, alınacak risk kontrollerinin belirlenmesi ve belirlenen kontrollerin sürekli olarak güncel tutulmasını sağlayan işletmelerde oluşacak kazaları en alt seviyelere indiren .. Devamı

Risk analizi çalışmaları aşağıdaki ekipler tarafından yapılabilmektedir.1.    İşveren veya işveren vekili.2.    İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.3.    İşyerindeki çalışan temsilcileri.4.    İşyerindeki destek elemanları. 5.    İşyerindeki bütün birimleri temsil edec .. Devamı